Què fem Asatrú Catalunya

Què fem

Asatrú Catalunya: Comunitat Folk (popular)
Som una comunitat religiosa, però també social i cultural. A la nostra entitat resideix una comunitat de persones de totes les edats i amb un gran ambient familiar. Creiem que és clau per viure d’acord amb els nostres valors promoure més enllà de les festivitats i actes religiosos i espirituals, en promoure reunions socials, excursions en grup per viure en harmonia amb la natura, projectes i iniciatives culturals, i iniciatives de compromís tan social com amb el nostre entorn. Tot això no tindria sentit sense les nostres famílies i els nostres fills.

CERIMONIES
Tots els mesos de l’ ‘any celebrem els blots i festivitats Asatrú. Ho fem envoltats de la nostra família i del nostre folk. Valorem la importància de viure la nostra fe quotidianament.

ESDEVENIMENTS
La nostra comunitat folk va més enllà dels actes festius i cerimonials. Fomentem esdeveniments culturals, d’estudi i d’oci per potenciar la vida de la nostra comunitat.

MEDITACIÓ
En el cos rau la base del nostre benestar. A través de la meditació rúnica o amb déus aconseguim la consciència i l’equilibri físic i mental, activant la nostra energia vital.

ESTUDI
La comprensió i l’estudi de la nostra religió és necessària per tenir una base sòlida de la nostra fe. En Alfrothul ho potenciem fent conferències, tallers, cursos, articles, o llibres.

Som una comunitat religiosa, però també social i cultural. A la nostra entitat resideix una comunitat de persones de totes les edats i amb un gran ambient familiar.

ART
Hi ha moltes expressions espirituals del nostre folk. Podem veure-les en les nostres tradicions, i en coses com la música, la cultura i l'art. Per això potenciem el costat cultural i artístic de la nostra comunitat.

CULTURA
La nostra secció cultural fomenta activitats culturals, històriques i artístiques, per potenciar el coneixement i comprensió de tot el llegat europeu en les seves diverses facetes.

COMPROMÍS SOCIAL
Participem en diferents àmbits de compromís social, ho fem des de distintes àrees, col·laborant en fòrums de diàleg inter-religiós, en esdeveniments culturals, o en projectes mediambientals i defensa animal. Estem oberts a col·laborar amb tot allò que pugui aportar solucions en temes de solidaritat, medi ambient, cultura ...

Asatrú Catalunya -Espiritualitat nativa europea