La llei de conducta Asatrú Catalunya

La llei de conducta

La llei de conducta d’Asatrú Catalunya

La llei de conducta d'Asatrú Catalunya és el comportament que s'espera dels membres de l'entitat religiosa  Asatrú Catalunya. També de tots els convidats i simpatitzants als nostres esdeveniments, i als nostres espais a les xarxes socials.

Asatrú Catalunya, és una entitat religiosa, que fa anys que és la casa de la comunitat Asatrú de visió Folk (popular) al nostre país. Nosaltres sempre hem estat respectuosos amb la nostra gent i tota comunitat Asatrú i religiosa en general.

Tenim unes normes i lleis bàsiques, que són la nostra declaració de principis, del comportament que volem dels nostres membres, simpatitzants i convidats en els nostres esdeveniments i en les xarxes socials.

Qualsevol membre que incompleixi algun d'aquests punts serà expulsat immediatament de la nostra comunitat, i qualsevol simpatitzant o convidat, no podrà acudir a cap acte organitzat per nosaltres, i serà expulsat de les nostres xarxes socials.

La llei i norma de conducta, és la que hem aplicat internament des de l'any 2007. Ens fa mantenir la bona sintonia de comunitat Folk, on vénen els nostres membres, nens, i famílies a viure la nostra espiritualitat nativa europea amb naturalitat i alegria. El nostre major potencial de conducta, és el del respecte dins i fora de la nostra comunitat, i que els nostres membres sempre tenen en els nostres espais, en les xarxes i els nostres esdeveniments, per sentir a casa.

David Wolfheart Alsherjargothi d´Asatrú Catalunya

La llei de conducta de la comunitat Folk d´Asatrú Catalunya

1. Honrarem amb respecte als Aesir i els Vanir, als esperits i ancestres, en els nostres esdeveniments, Blóts, ​​en la nostra vida personal i quotidiana, i en els nostres actes.

2. Cap membre de la nostra comunitat podrà tenir confrontacions amb els nostres membres, ni podrà deixar que una qüestió personal afecti el grup. Un ha de poder dir el que pensa educadament i amb respecte, però si hi ha desacords, es parlaran amb educació i cortesia. Se solucionaran en privat. Tota la comunitat Folk serà tractada amb respecte i educació.

3. Ens guanyarem el respecte aliè i bona imatge, seguint la nostra conducta irreprotxable, fins i tot per aquells que no comparteixen la nostra visió i les nostres opinions. La nostra conducta, els nostres actes i paraules, han de ser de tal reputació, que Asatrú Catalunya i la seva comunitat Asatru, sigui un referent pel que fa a imatge i formes.

4. El nostre amor, lògicament comença per les nostres famílies, els nostres ancestres, la nostra comunitat, i s'estén al nostre poble i el nostre Folk. Però tractarem amb respecte i honor, a tots aquells que tinguin cors veritables. L'instint natural propi d'amor, el tenim amb aquells que són més propers en llaços sanguinis i fe, però com a homes d'honor i ètica, hem de fer el bé i ser correctes amb tots aquells que ofereixen el mateix. Defensem la visió nativa d'Asatru, i preservem la cultura, espiritualitat, i identitat pròpies com a poble. Ho fem sempre amb una conducta de respecte, i allunyant l'odi dels nostres cors. Ens esforçarem i lluitarem perquè el nostre poble visqui per sempre, i per preservar també, la nostra espiritualitat i cultura, encara que totes les forces globalitzadores i ideològiques contemporànies ens marxin en contra. Buscarem primer bé de la nostra comunitat interna (Asatru), i tot seguit el bé del nostre Folk (la nostra "Gran Família" europea). Respectarem així totes les cultures, religions i pobles de la terra, que tenen el mateix dret a sobreviure amb la seva essència i identitat propis. La globalització vol la desaparició dels pobles i identitats de la terra, globalitzant i universalitzant cada cultura, espiritualitat i identitat de cada un dels pobles que formen el gran mosaic humà, nosaltres ens oposem a això.

5. Tractarem amb sinceritat i respecte a tots els que habiten i vénen a casa nostra, tant en esdeveniments, ritus, o xarxes socials, i intentem ser una gran família de comunitat Folk que ajudi als nostres membres.

6. No envejarem a aquells que destaquin per les seves aportacions i talent dins el grup i la comunitat. El reconeixement i la glòria d'un germà o germana, brilla també en tu i tot el grup.

7. Honrarem els nostres juraments, fets a la nostra comunitat, ancestres i Déus, encara que sigui un dur treball. Complirem la paraula donada, que és de vital importància per a la reputació personal pròpia.

8. Respectarem el que altres comunitats facin tot i no compartir el seu treball o visió, i no respondrem a insults, desqualificacions o provocacions a les xarxes socials que facin altres grups, que només alimenten aquells que no treballen, i miren el treball aliè per desqualificar per incompetència pròpia. Aquells que jutgen als altres, no demostren més que el que són ells mateixos. Parlar de grups o comunitats alienes, en les nostres xarxes socials, en esdeveniments propis, o en xarxes socials o en espais aliens, queda totalment prohibit, i serà motiu d'expulsió tant de membres, com de bloqueig en espais a les xarxes socials.

9. Queda prohibit en els nostres actes i publicacions a les xarxes socials, portar o publicar símbols polítics de qualsevol ideologia. Un membre que porti símbols polítics o parli de política en els nostres esdeveniments, serà expulsat. També serà expulsat per igual, si fa publicacions barrejant la política i Asatru. L'espiritualitat i religió no tenen res a veure amb la política de cap índole ni extrem, és una opció personal, respectable sempre que sigui fora dels nostres actes i publicacions. Si algú va algun acte polític en la seva vida privada, no podrà portar els símbols de la nostra entitat religiosa, perquè no ens relacionin amb cap ideologia política de qualsevol tendència, serà també motiu d'expulsió. Respectarem les opcions polítiques de cada membre, però fora dels nostres actes i publicacions.

Copyright © Asatrú Catalunya