David wolfheart

David Wolfheart
President i fundador de la nostra entitat.
Escriptor, Godi (sacerdot), i professor de Runologia.

Va néixer el novembre de 1974 a Barcelona, ​​ciutat on resideix actualment. Escriptor i autor de llibres relacionats amb les runes i l´Asatrú. Des de fa anys escriu diversos articles sobre runes i Asatrú, per donar a conèixer està espiritualitat i saviesa ancestral a tot aquell que desitgi apropar-se.

Es pare de dos fills, familiar i sensible als problemes que ens envolten, i amb molts interessos diversos com són la mitologia, l'estudi de les runes, la història, i l´Asatrú.

Fundador, president i Godi (sacerdot) de l'entitat religiosa reconeguda per l'estat Alfrothul Asatrú i d´Asatrú Catalunya. És runòleg i seguidor de la religió Asatrú des de fa anys. Anteriorment va fundar també l'Associació cultural Antiga Tradició Nòrdica Alfrothul. He participat en diferents conferències, esdeveniments i jornades sobre religions paganes, runología i Asatrú.

lodo-pdf (2)

Llibre Asatru
Aquest llibre exposa i analitza els conceptes bàsics de la religió Asatrú. Aborda d'on procedeix, les seves fonts, les seves creences, les seves tradicions, les seves festivitats, i les seves principals fonts com la mitologia nòrdica. Ho fa enfocat sobre com dur a terme ritus i celebracions, destacant les celebracions més importants d´Asatrú. La finalitat, és que el lector conegui, de primera mà, com fer un ritual Asatrú, i pugui així, començar a oficiar ritus i cerimònies Asatrú, els anomenats blóts. El llibre ha estat estructurat perquè es pugui practicar tan individual, com col·lectivament.

Llibre Stadhagaldr
Hi ha diferents zones còsmiques, i les runes són part d'aquest llenguatge còsmic. A través d'elles, se'ns pot revelar i podem aprendre el coneixement de l'univers físic, i del nostre propi univers interior. Doncs en elles resideixen tots els secrets, des dels més grans als més petits, de la naturalesa i del llenguatge còsmic. A través de les tècniques de meditació rúnica i del StadhaGaldr, podem atreure les corrents còsmiques cap a nosaltres, creant i potenciant la nostra esfera personal. D'aquesta manera, seran integrades i projectades en nosaltres, per a un augment de poder personal. El Stadhagaldr és un procés iniciàtic, i un sistema de màgia actiu d'integració psicològica i de transmutació personal, així com un mitjà per connectar i aprofitar les energies i corrents de poder de la terra i de l'atmosfera. Les runes, més enllà de ser només un sistema endevinatori, com algunes veus o llibres han fet creure, tenen la seva pròpia força i energia, la qual nosaltres podem posar en activitat si interactuem, treballem i meditem amb elles. En aquest tipus de pràctiques, elles ens mostraran moviments i transformacions internes en nosaltres, per manifestar-nos mitjançant la nostra pròpia essència.

Nou llibre de Runes
Les runes del Wyrd, és un nou mini-llibre de butxaca d'endevinació rúnica, molt útil per portar a sobre amb les teves runes a manera de consulta.

Aquest mini-llibre se centra exclusivament en cadascuna de les 24 runes del Futhark germànic a manera endevinatori, la qual cosa ho fa una útil eina per poder consultar quan fem les nostres tirades de runes.

Sabiduría Ancestral. Temps Moderns...